Møldrup § Kjeldsen Konsulenthuset tilbyder specialiserede socialfaglige ydelser og socialrådgivning til jobcentre og virksomheder.

Vi leverer overskuelige og veltilrettelagte sagsforløb
for kommuner, jobcentre, virksomheder og medarbejdere.

For virksomheder og medarbejdere:

  • Stressvejledning

  • Mentorordning

  • Overblik over kommunale tilbud (motion, misbrugsafvænning mv.)

  • Assistance til den skriftlige kommunikation med kommunen

  • Kendskab til Beskæftigelseslovens muligheder for handikapkompenserende ydelser

For jobcentre:

  • Sagsscreening

  • Myndighedsopgaver

  • Individuelle opkvalificeringsforløb for nyansatte

  • Undervisning

  • Ad hoc opgaver, fx mødeledelse, udfyldelse af rehabiliteringsplaner, etablering og opfølgning på virksomhedspraktik

Vision

Det er vores vision at være den fortrukne samarbejdspartner på beskæftigelsesområdet,
og vi ønsker gennem vores indsats at gøre en positiv forskel for vores kunder,
hvor det beskæftigelsesrettede altid er i fokus.