Referencer

Vi samarbejder med virksomheder, kommuner, jobcentre og pensionsselskaber
og gør altid vores ypperste for at levere en sammenhængende og effektiv indsats.

Vores service er altid professionel, og vi kombinerer mange års erfaring
med den nyeste viden inden for beskæftigelse.

Vores kunder siger:

I Jobcenter Rebild har vi været rigtig godt tilfredse med samarbejdet med Møldrup § Kjeldsen. Her løste de opgaver indenfor faglig ledelse af sygedagpenge, jobafklaring, kontanthjælp og ressourceforløb.

De har arbejdet professionelt og loyalt indenfor den linje, som blev udstukket. Deadlines overholdes, og opgaverne løses med stor professionalisme.

Jeg giver Møldrup § Kjeldsen mine varmeste anbefalinger og kan anbefale dem til alle, der mangler en ekstra hånd i en periode indenfor beskæftigelsesområdet eller et gennemsyn af igangværende sager.

Anette og Dorte har tidligere foretaget en gennemgang af Jobcenter Rebilds sygedagpengesager over 22 uger, hvilket resulterede i en reduktion på 1/3 i antallet af sager. Retssikkerheden er i fokus og borgerne behandles med stor ordentlighed.

Susanne Nielsen, Arbejdsmarkedschef, Rebild Kommune

Jobcenter Brønderslev har samarbejdet med Møldrup § Kjeldsen i 6 måneder og er i fortsat samarbejde.

De har opgaven som mødeleder i Kommunens rehabiliteringsteam, hvor de også repræsenterer beskæftigelsesområdet. Der er primært tale om jobafklaringssager, men de har også opgaven i nogle af de sager, hvor teamet indstiller til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

Møldrup § Kjeldsen har fulgt op på indsatserne i kommunens ressourceforløb og jobafklaringsforløb og givet input til opmærksomhedspunkter i forhold til tempo i og tilgang til sagerne, som jobcentret efterfølgende har kunnet følge op på.

Møldrup § Kjeldsen løser opgaverne til min fulde tilfredshed. De er yderst samarbejdsvillige og fleksible og giver konstruktive input til fortsat udvikling af vores arbejde før og under borgerens møde med rehabiliteringsteamet.

Møldrup § Kjeldsens mangeårige erfaring indenfor beskæftigelsesområdet afspejler sig tydeligt i en kompetent håndtering af ovenstående opgaver.

Birgitte Brøsted Moselund, Leder, Jobcenter Brønderslev

Jobcenter Jammerbugt har samarbejdet med Møldrup § Kjeldsen Konsulenthuset omkring sagsscreening på kontanthjælpsområdet. Konsulentbistanden bestod i faglig sagsscreening og analyse af 100 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Sagsscreeningen blev skræddersyet vores behov og ønsker og har konkret bidraget til at skabe mere progressionsskabende handleplaner med anvisninger til konkrete forslag til fremadrettede indsats.

Ledelsesmæssigt har samarbejdet endvidere givet et klart billede af, hvor fremtidige tiltag med fordel kan iværksættes med fokus på optimering af vores ressourcer.

Hele processen har været veltilrettelagt og professionel. Deres faglighed og mange års erfaring indenfor beskæftigelsesområdet skinner tydeligt igennem.

Samarbejdet med Møldrup § Kjeldsen Konsulenthuset har fungeret særdeles ukompliceret og kan varmt anbefales andre som har behov for en faglig kompetent og professionel service indenfor beskæftigelsesområdet.

Jannie Knudsen , Arbejdsmarkedschef, Jammerbugt Kommune

Vi har haft et godt samarbejde med Møldrup § Kjeldsen Konsulenthuset i forhold til opgradering af vores terapeuter som har med arbejdsmarkeds rettet træning at gøre.

Opgaven bestod i undervisning i dagpengelovgivningen relateret til netop vores målgruppe.

Terapeuterne fik en væsentlig forståelse af hvad loven siger og hvilke hensyn som skal tages og hvilke ydelser som kan leveres indenfor målgruppen.

Vi oplevede en relevant og professionel vejledning fra konsulenthuset og kan derfor anbefale firmaet.

Lars Bach, Fysioterapeut & Funktionsleder, Center Sundhed, Rebild Kommune

Jobcenter Mors indgik i januar 2017 en aftale med Møldrup & Kjeldsen Konsulenthuset, om at gennemføre en screening af 100 forlængelsessager på sygdagpengeområdet, dels for at se på kvaliteten og dels for at se om de lovgivningsmæssige krav og intentioner blev overholdt.

Samarbejdet med Møldrup og Kjeldsen Konsulenthuset har været let, alting foregår i en god tone og såvel ledelse, som medarbejdere har været særdeles tilfredse med måden tingene er blevet grebet an på. God dialog og godt samarbejde, har været nøglen til succesen og det har været en succes, ikke blot for medarbejderne, men også ledelsen og for kommunen som helhed.

Med øget fokus på progression i sygemeldte borgeres sager og en mere strømlignet sagsbehandling, har samarbejdet med konsulenthuset båret frugt på mere end en måde. Borgerne får hurtigere hjælp og dermed generelt kortere sygdomsforløb, hvilket der absolut er god økonomi i for både borgere og kommunen.

Jeg vil gerne anbefale Møldrup og Kjeldsen Konsulenthuset til jobcentre og aktører indenfor be-skæftigelsesområdet der måtte stå med lignende udfordringer, kontakt dem, det vil I bestemt ikke fortryde.

Jan Pedersen, Jobcenterchef Morsø kommune

Psykiatri og handicapafdelingen i Vesthimmerlands Kommune har samarbejdet med Møldrup og Kjeldsen fra 1. maj – 31. juli 2019.

Dorte og Anette opnåede imponerende hurtigt indsigt og forståelse for arbejdsområdet serviceloven for voksne og de arbejdsgange og metoder, der er udgangspunktet for afdelingens arbejde.

Dorte og Anette er fagligt kompetente og arbejder selvstændigt. De er dejlige at samarbejde med.

Jeg kan varmt anbefale Møldrup og Kjeldsen til andre kommuner.

 

Bente Larsen, Faglig leder Myndighed Psykiatri og Handicap Vesthimmerlands kommune

Jobcenter Jammerbugts Sygedagpengeafdeling har i perioden 011117 – 310518 haft et samarbejde med Konsulenthuset Møldrup og Kjeldsen omkring sagsscreening af langvarige sygedagpengesager.

Møldrup og Kjeldsen har gennemgået ca. 100 af de længste sygedagpengesager, hvor de er kommet med anbefalinger til hvilke tiltag, der skulle iværksættes med henblik på en hurtigere og også korrekt afklaring af sagen.

Resultatet af forløbet har medført en betydelig reducering af de løbende sygedagpengesager i kommunen, samt sikret en fremadrettet tilretning af regler og procedurer på området.

Møldrup og Kjeldsen har i forløbet arrangeret undervisning i forlængelsesbestemmelserne, og de har bistået rådgiverne, fagkoordinator og leder med sparring og gode råd.

Der har på alle måder været et godt samarbejde og en god og praksisnær kommunikation, som har givet et flot resultat og et fagligt løft til rådgiverne.

Jammerbugt kommunes Sygedagpengeafdeling kan klar anbefale Konsulenthuset Møldrup og Kjeldsen.

Katrine Povlsen Hansen , Afdelingsleder Job- og udviklingsteam Jammerbugt kommune

Jobcenter Lemvig har haft samarbejde med Møldrup § Kjeldsen i 1. halvår af 2019. Opgaven har bestået i mødelederfunktion ved kommunens Rehabiliteringsteam hver 2. uge.

Jobcenter Lemvig har oplevet samarbejdet med Møldrup § Kjeldsen som meget professionelt og ukompliceret.

Jobcenterets ledere, som har været en del af rehabiliteringsteamet, har kun positive oplevelser af samarbejdet.

Vi vil til enhver tid kunne anbefale Konsulenthuset til lignende opgaver hos andre, ligesom vi selv uden betænkeligheder igen ville indgå i et samarbejde med firmaet.

Frank Rud Jensen, Job- og Borgerservicechef, Jobcenter Lemvig

Vi har hyret Dorte og Anette ind i forbindelse færdiggørelse af rehabiliteringsplaner på sygedagpengeområdet. Der har været tale om 1. gangs JAF sager samt øvrige sager.
Vi har oplevet, at samarbejdet har fungeret rigtig godt. De havde begge styr på arbejdsgangene, lavede selv aftaler med rådgiverne omkring opgaven og samtidig med en høj faglighed og høj kvalitet i sagsarbejdet. Det var et let og fleksibelt samarbejde og de har en dejlig positiv indstilling!

Louise Bruun Nielsen, Funktionsleder, Jobcenter Rebild - Aktiv indsats

I Jobcenter Tønder har vi gennem en periode fra februar 2018 til september 2019 samarbejdet med Møldrup & Kjeldsen omkring sygedagpenge og jobafklaringsområdet.  De har med stor faglig indsigt og engagement arbejdet med sagsscreening, sidemandsoplæring, undervisning, arbejdsgangsbeskrivelse/sagsflow og løbende sparring. De har fra start vundet medarbejdernes tillid ved deres positive indstilling og høje faglighed, hvilket har skabt muligheden for bedre resultater på området. Vi har således opnået et fald i antal sager på såvel sygedagpenge som jobafklaring, samt ikke mindst i varigheden indenfor ovennævnte periode.

Jeg kan kun medgive Møldrup & Kjeldsen min varmeste anbefaling til arbejdet med en resultatorienteret faglig støtte og udvikling indenfor sygedagpenge- og jobafklaringsområdet.

Kirsten Paysen Johansson, , Områdeleder for arbejdsmarked Jobcenter Sundhed og Arbejdsmarked v/Jobcenter Tønder

Møldrup § Kjeldsen Konsulenthuset har i perioden fra august 2017 til september 2019 bistået Jobcenter Jammerbugt med at klargøre 52 ungesager til møder i kommunens rehabiliteringsteam. Blandt andet har Møldrup og Kjeldsen stået for det individuelle kontaktforløb, igangsætning af- og opfølgning på indsatser, indhentet lægeoplysninger og udfyldt rehabiliteringsplanens forberedende del. Jobcentret har løbende modtaget status på progressionen i sagerne med et tilfredsstillende resultat. Samarbejdet har igennem hele processen fungeret godt og upåklageligt.

Signe Horsager afdelingsleder, Ungeenheden Jobcenter Jammerbugt

Jobcenter Rebild har i perioden januar 2020 til ultimo 2020 haft fornøjelsen af, at have Møldrup § Kjeldsen som vikarer. Opgaven bestod af sagsbehandling og virksomhedskonsulent funktionen på en andel af vores jobafklaringsforløb. Der var tale om en særlig håndholdt indsats på området, med henblik på at støtte borgerne bedst muligt videre i forhold til arbejdsmarkedet.

Anette og Dorte har løst opgaven med høj faglighed og ordentlighed, både i forhold til borgersamarbejdet og lovgivningen. Samarbejdet har fungeret upåklageligt og de formår at træde ind og varetage opgaven selvstændigt fra første dag. En af deres spidskompetencer er, at de kommunikerer tydeligt omkring deres arbejde og har fokus på det virksomhedsrettede, hvilket gør at de formår at skabe progression i forløbene.

Jeg kan derfor kun give dem min varmeste anbefaling!

Louise Bruun Nielsen, Funktionsleder, Jobcenter Rebild

Jobcenter Jammerbugt har i perioden 26.10.20 30.04.21 samarbejdet med Konsulenthuset Mldrup og Kjeldsen, omkring sagsbehandlingen af ialt 80 lngerevarende sygedagpengesager.

Konsulenthuset Mldrup & Kjeldsen har mange rs erfaring inden for beskftigelsesomrdet, og deres faglighed, professionalisme og ordentlighed i borgersamarbejdet, har skabt rigtig gode resultater. Samarbejdet med Konsulenthuset Mldrup & Kjeldsen har p alle mder fungeret godt, hvorfor jeg hermed giver dem min varmeste anbefaling.

Per Sigsgaard Afdelingsleder Job- og uddannelsesteam Jammerbugt kommune , Jobcenter Jammerbugt