Ydelser

Vi skræddersyr det forløb, der matcher jeres behov og tilbyder
al rådgivning, sagsbehandling og konsulentbistand.
Det gør vi bl.a. for:

 

Vi er specialister inden for:

 • Sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb
 • Kontanthjælp
 • Revalidering
 • Fleksjob

Inden for disse områder tilbyder vi:

 • Screening/handlingstilsyn af sagsstammer med henblik på at skabe progression og afkorte syge- og ledighedsperioden
 • Udarbejdelse af rehabiliteringsplaner
 • Undervisning/sidemandsoplæring
 • Anden aktør for borgere visiteret til flexjob, inkl. lovpligtig opfølgning samt etablering af fleksjob
 • Virksomhedsrettet indsats herunder etablering af virksomhedspraktikker

Vi kan hjælpe med at:

 • Forebygge langvarigt sygefravær
 • Få medarbejdere tilbage i arbejde hurtigt og langtidsholdbart
 • Sikre en god tilbagevenden og forhindre nye sygemeldinger
 • Vise vej igennem det kommunale system og sikre en koordineret indsats
 • Støtte og rådgive i forhold til muligheder og lovgivning
 • Give rådgivning og sparring, fx omkring udformning og implementering af sygefraværspolitik

Ved at indgå aftale med Møldrup § Kjeldsen kan I tilbyde jeres kunder hjælp til at få sygemeldte eller sygdomstruede medarbejdere godt tilbage i arbejde.

Vi leverer veltilrettelagte sagsforløb, som mærkbart forebygger langvarigt sygefravær, får medarbejderen hurtigt og sikkert tilbage i jobbet og reducerer risikoen for tilbagefald og ny sygemelding.

Hos Møldrup § Kjeldsen kombinerer vi mange års faglig erfaring med den nyeste viden inden for stressvejledning, forebyggelse af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere.

Vi skræddersyr den løsning, der matcher den enkelte virksomheds behov, fordi den rette indsats giver størst gevinst for både virksomhed og medarbejder.

Møldrup § Kjeldsen har et mål om altid at levere den bedst mulige løsning
ud fra jeres behov og økonomiske rammer.